Tel: 01 309 11 37 hsrs@zg.t-com.hr

Menu
HŠRS počinje sa distribucijom ribolovnih dozvola za 2020. godinu

HŠRS počinje sa distribucijom ribolovnih dozvola za 2020. godinu

By In Novosti On 24 studenoga, 2019


Poštovani,
Kao i ranijih godina od 02.12.2019. godine HŠRS počinje sa distribucijom ribolovnih dozvola za 2020. godinu. Ribolovne dozvole za 2020. godinu mogu zadužiti ovlaštenici ribolovnog prava, koji su izvršili konačni obračun godišnjih dozvola za 2019. godinu. Godišnji obračun ribolovnih dozvola mora se izvršiti najkasnije do 31.12.2019. godine, a on podrazumijeva: ispuniti obrazac za obračun ribičkih dozvola (u privitku vidi stranu 2) iz kojega je vidljiv broj primljenih ribolovnih dozvola po vrstama, broj plaćenih ribolovnih dozvola sa datumima i iznosima uplata, broj vraćenih ribolovnih dozvola koji je identičan razlici primljenih i plaćenih ribolovnih dozvola.
Dnevne ribolovne dozvole obračunavaju se najkasnije do 15.01.2020. godine na istom obrascu kao i godišnje ribolovne dozvole.
Članske karte HŠRS obračunavaju županijski savezi ŠRD najkasnije do 15.01.2020. godine.
Ribolovne karte za 2020. godinu možete preuzeti u uredu HŠRS – Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 11, svakog radnog dana od 08,00 – 15,00 sati. Ured HŠRS ne radi: u periodu od 23.12.2019. – 03.01.2020. godine radi kolektivnog godišnjeg odmora djelatnika HŠRS.