Tel: 01 309 11 37 hsrs@zg.t-com.hr

Menu
Izmjene i dopune pravilnika Lov ribe udicom na plovak

Izmjene i dopune pravilnika Lov ribe udicom na plovak

By In Lige, Novosti On 10 svibnja, 2019


Čl.5. st. 1. mijenja se i glasi: Ekipe na službenim natjecanjima HŠRS (dalje: natjecanja) sastavljene su od 3 – 5 natjecatelja, jedne rezerve i jednog ili dva kapetana ekipe. Isti se prijavljuju prilikom prijave ekipe za službeno natjecanje i ravnopravni su u pravima i obavezama , ali u boksu kod jednog natjecatelja može biti samo jedan kapetan. Broj natjecatelja koji predstavljaju ekipu na pojedinom natjecanju određen je Odlukom o sustavu, ili posebnim propozicijama za određeno natjecanje.

Čl. 16. st. 11. Nakon 1. rečenice uvodi se nova: Moguće je koristit i originalnu posudu za prezentaciju mamaca tzv. hookbait u koju se mogu staviti samo mamci za udicu (ver-de-vas). Navedena količina može biti maksimalno 40 grama i ne ubraja se u ukupno količinu mamaca.

Čl. 16. stavak 16. Alineja 3 mijenja se i glas: Kod lakog dohranjivanja slijepljenim crvima može se rukovati sa dvije ruke, ali veličina gotove kugle koja se na bilo koji način baca u vodu ne može biti veća od teniske loptice. Hrana, zemlja itd. se smije uzimati samo jednom rukom i kuglica se može oblikovati samo jednom rukom, suprotno od pravila za slijepljene crve.