Tel: 01 309 11 37 hsrs@zg.t-com.hr

Menu
Natjecanja


Odobrenja za održavanje natjecanja

Oznake za natjecanja

Naputak

Nakon odabira potrebne oznake u donjem bijelom dijelu stranice kliknite mišem i u prozor dopišite naziv ekipe, a zatim isprintajte taj list. Isprintani list mozete plastificirati, izbusiti na gornjim uglovima, a zatim trakom objesiti oko vrata (na leda), ili učvrstiti sigurnosnom iglom.

A
B
C
D
KAP