Tel: 01 309 11 37 hsrs@zg.t-com.hr

Menu
ZADUŽIVANJE DOZVOLA ZA ŠPORTSKI RIBOLOV U 2017. GODINI

ZADUŽIVANJE DOZVOLA ZA ŠPORTSKI RIBOLOV U 2017. GODINI

By In Novosti On 30 studenoga, 2016


1. HŠRS počinje sa distribucijom dozvola za športski ribolov u 2017. godini od 01.12.2016. godine

2. Ovlaštenici ribolovnog prava koji su napravili konačni obračun godišnjih dozvola za 2016. godinu (platili i vratili HŠRS-u neprodane dozvole za 2016) mogu zadužiti dozvole za športski ribolov za 2017. godinu

3. U cilju efikasnije i brže podijele dozvola za športski ribolov molimo da ovlaštenici ribolovnog prava:

– Najave datum i vrijeme dolaska u ured HŠRS po dozvole za športski ribolov u 2017. godini

– Ako to nisu ranije izvršili, dostave HŠRS-u ispunjeni obrazac konačnog obračuna godišnjih dozvola za športski ribolov 2016 godine

– Dostavite HŠRS-u narudžbenicu za dozvole za športski ribolov 2017. godine

4. Radi kolektivnog godišnjeg odmora djelatnika Ured HŠRS ne radi u razdoblju od 26.12.2016 do 06.01.2017. godine.

Narudžbenica za ribičke dozvole

Tajnik HŠRS
Tomislav Feldhofer