Tel: 01 309 11 37 hsrs@zg.t-com.hr

Menu

Vransko jezero

Geografski položaj

U Hrvatskoj postoje dva Vranska jezera. Međutim, športski ribolov vrši se samo na Vransko jezero koje se nalazi kraj Pakoštana, uz obalu Jadranskog mora.
Ovo jezero. je kriptodepresija u kršu ispunjena blago zaslanjenom vodom jer je od mora odijeljeno vapnenačkim grebenom, pa je kao takovo najveće prirodno jezero u Hrvatskoj (cca 30 km2 ). U današnjoj strukturi ribe samo su dvije vrste autohtone: jegulja i riječna babica, a ostale su u unesene slučajno ili radi uzgoja, a to su: som, šaran, štuka, linjak, gambuzija, babuška, crvenperka, te od morskih riba: lubin, podlanica, list i više vrsta cipala.

Športski ribolov smije se obavljati na cijelom području Vranskog jezera, izuzev na području Ornitološkog rezervata i vodenog pojasa širine 300 m od granice rezervata (mirna zona); unutar rezervata ribolov je dozvoljen samo s obale na području kampa Crkvine (od sjeverne granice kampa do lučice Crkvine ispred nadzorne postaje),. Dozvoljena je uporaba najviše dva ribolovna pribora (pruta s ili bez role), i s jednom udicom po priboru, te sa umjetnih i prirodnih mamaca ulovljenih u jezeru, uz ograničenje količine prihrane na ribolovnoj poziciji. Najatraktivniji je ribolov na šarana, soma i štuku, dok je ribolov na jegulju strogo zabranjen Dozvoljena dnevna količina ulova iznosi najviše 5 kg ribe s tim da je je dozvoljeno uloviti i jedan primjerak trofejne ribe teže od 5 kg, za koji se plaća cijena po kg ribe za svaki kg iznad pet kg. Ograničenjima nije obuhvaćena babuška