Tel: 01 309 11 37 hsrs@zg.t-com.hr

Menu

Izvor i tok rijeke

Rijeka Kupa je djelomično granična voda između Republike Hrvatske i Slovenije. Izvire u Gorskom Kotaru, jugoistočno od Risnjaka (1528 m) iz Kupreškog jezerca koje je okruženo strmim stijenama i šumskim padinama nedaleko seoca Razloge. Pristup samom izvoru prilično je težak. Ako se iz Osilnice ide pješice šumskim stazama do izvora, potrebno je više od tri sata hoda. Iz Razloga je znatno bliže. Cesta do Razloga vodi preko Mrzlih vodica te Crnog Luga. Iz Razloga treba pješačiti.
Izvor se nalazi na 397 m nadmorske visine. Kupa je dugačka 296 km. U gornjem i srednjem dijelu teče uskom dolinom koja je usječena u krškoj visoravni, a u svom toku stvara mnoštvo brzaca i slapova. Nizvodno se dolina proširuje u manje kotline sve do Ozlja. Te su kotline ili udoline kod Kuželja, Broda na Kupi, Vinice, te se još više šire u Metliškom polju. Nizvodno od Ozlja Kupa teče kroz ravno Pokuplje, a nizvodno od Petrinje ulazi u Posavsku ravnicu te kod Siska utječe u Savu na 97 m nadmorske visine. Najviši vodostaj Kupe je krajem svibnja, a najniži u kolovozu. Dubine se kreću od jednog do desetak metara (u donjim dijelovima toka).

Ribe

U salmonidnom gornjem dijelu: potočna i kalifornijska pastrva, lipljan i mladica.
U srednjem toku: podust, mrena, klen, plotica i mladica.
U donjem toku: šaran, som, štuka, grgeč, deverika, jez, te ostale ciprinidne vrste nizinskih voda dunavskog sliva.

Ribolovni tereni i ribolov

Za ribolovce i turiste najzanimljivije je gornje, tj. salmonidno područje Kupe, gdje je rijeka još uvijek čista. Od izvora do Fare (mjesto na lijevoj obali nizvodno od Broda na Kupi), odnosno od Čednja s desne, hrvatske strane rijeke čisti je salmonidni dio, prema salmonida ima još i nizvodno. Od Osilnice do tog područja, prije ulaska u kanjone (oko 35 kilometara), rijeka je vrlo pristupačna jer je prati cesta. Od izvora do Osilnice, odnosno Hrvatskog, koje je na desnoj strani, prostiru se najljepši šumski predjeli kroz koje se probija Kupa.
To je područje rijetko naseljeno. Automobilom se ne može pristupiti. Na tom dijelu, pogotovo u kasnu jesen, možete naići i na medvjeda. Obala je vrlo strma i šumovita, a rijeka prolazi uskim kanjonom, mnoštvom brzaca i malih slapova. U najgornjem dijelu više je pastrve nego lipljana, a nizvodno od Kuželja lipljan je sve brojniji; pastrve su rjeđe ali krupnije. Tereni kod sela Turke, Bosljive Loke, Laze i Kuželja svakako su najatraktivniji i vrlo privlačni. Kod pilane ispred Broda na Kupi javljaju se klen i podust u većem broju, a potočnih mrena i peša ima i iznad Osilnice. Mladice zalaze uzvodno do Bosljive Loke, međutim njihovo pravo područje je do slapa pilane iznad Broda na Kupi. Glavni tereni mladice su kanjonski i teško pristupačni dijelovi Kupe ispod Čednja.
Pritoka Čabranka izvire u dva mlaza u Dubokoj Jaruzi pod Obrhom iznad Čabra i u Zelenoj Konti (jezercu) te prima iz Slovenije potok Sušicu. Pritječu i potoci Trščanka i Mandli. Čabranka je dugačka oko 13 km, a utječe u Kupu pred Osilnicom. Dolina Čabranke okružena je bujnim šumama te pašnjacima i planinskim livadama, a uz nju vodi cesta od Osilnice do Čabra. Tu ima pastrvi, a pri ušču nešto lipljana. Kupica izvire kod sela Mala Lešnica skupljajući vode manjih potočića. Njezina desna pritoka, potok Curak, posebno je zanimljiva za izletnike i turiste. U Kupici ima dosta pastrve i lipljana.