Tel: 01 309 11 37 hsrs@zg.t-com.hr

Menu

Jezero Sabljaci

Geografski položaj

Na ulazu u Gorski Kotar kao vječna straža uzdiže se klisura Kleka o kojoj kolaju priče još od davnine. Zbog svog neobičnog oblika Klek (1182 m) uzbuđuje maštu i izaziva pažnju. Okružen brežuljcima i bujnim, pretežno crnogoričnim šumama. U blizini Kleka nalazi se grad Ogulin. To smo područje izabrali iz nekoliko razloga. Prvo, jer osim drvne industrije nema nikakvih većih tvornica koje zagađuju zrak ili vode. Vode su planinske i razmjerno čiste. Drugo, što na tom području ima oko 150 km salmonidnih voda koje su prilično bogate ribom. U istom jezeru mogu se loviti salmonidi ali i neke ciprinidne vrste, što je prilično neobično za uže područje. Čisti gorski i šumski zrak, te bujna zelena okolina pogoduju rekreaciji i odmoru, a motoriziranom izletniku, planinaru, lovcu i ribolovcu nije daleko do Zagreba, Karlovca ili Rijeke. Osim jezera Sabljaci i rijeke Vitunjčice, na području Ogulina su srednji dio rijeke Dobre koji se akumulira u jezeru Bukovnik te Gojačka Dobra koja svojim gornjim dijelom također pripada ogulinskim ribolovcima.
Nekoć je rijeka Dobra kod Ogulina ponirala ispred grada u Đulinom ponoru. Danas završava svoj put u jezeru Bukovniku, čije se vode spajaju s vodama zagorske Mrežnice, koje se skupljaju u Sabljacima. Sve te vode odlaze podzemnim putem do hidrocentrale na Gojaku gdje Dobra ponovo izlazi i pod imenom Gojačka Dobra nastavlja još pedesetak kilometara do svog ušća u Kupu ispred Karlovca. Godine 1956. započeta je izgradnja hidrocentrale na Gojaku zajedno s branama za jezera Sabljaci i Bukovnik. Danas jezero Sabljaci obuhvaća oko 6 km obale, duguljastog je oblika, s oko 170 ha vodene površine. Za vrijeme pune akumulacije najveće dubine su oko brane i iznose od 7 do 8 metara. Malo dalje od obale prosječna dubina je oko 2 m. Lijeva regulirana strana, gledajući prema ušću zagorske Mrežnice, nešto je plića. Dno je i šljunkovito i čvrsto, te je pogodno za kupanje. Uz obalu je podignut i lijep ugostiteljski objekt. Uz njega prolazi asfaltna cesta iz Ogulina do kojeg je svega 2,5 km. Desna obala, gledajući prema ulazu vode u jezero, sasvim je drugačija. Cesta nije asfaltirana, a uz obalu su livade. Dno je muljevito i odmah uz obalu duboko. Tu se zadržava riba koju uznemiravaju samo ribolovci.

Ribe

Potočne i kalifornijske pastrve, krupni klenovi, pijor, linjak, amur, bodorka i crvenoperka, te šaran.

Ribolovni tereni i ribolov

Tereni desne obale su za ribolov. Voda je čista, vegetacija bujna s vodenom travom u sredini jezera te uz pliće dijelove obale, gdje prolazi staro korito nekadašnje Mrežnice. Najdublja mjesta su u sredini jezera i uz branu. Tu se riba zadržava kad padne vodostaj. Pri ušću Mrežnice u jezeru ima salmonida, klena i pijora jer je voda znatno hladnija. Prema središtu jezera voda je toplija, pa uz krupne klenove ima i mnogo linjaka. Linjak se u jezeru razmnožio i udomaćio. Često pliva uz površinu vode. Pliva u jatima, neki primjerci dostižu težinu i do 2 kg. Prema brani ima i amura, a u srednjem i donjem području jezera naći će se i bodorki (žutooke) i ostale sitnije bijele ribe. Linjaci se drže dna i vodenih travnjaka. Često se vide mjehurići zraka koji se dižu iz vode kada ruju po dnu tražeći hranu. Iz čamca ribolov nije dozvoljen.