Tel: 01 309 11 37 hsrs@zg.t-com.hr

Menu

Spačva i Studva

Spačva i Studva su pritoke Bosuta vrlo zanimljive za sportski ribolov. Spačva je dugačka 39 km i odlična je ribolovna rijeka. Niže nje utječe u Bosut Studva koja je duga 37 km i poznata je kao izvanredna voda za štuku i grgeča. Na tom području su nedaleko i poznati Otočki Virovi. To je, ustvari, jezero-mrtvica koje je za većih vodostaja povezano s vodama Spačve koritom Male Breznice. Na obali tog jezera, desetak kilometara od sela Otoka, izgrađen je društveni dom Sportsko-ribolovnog društva iz Otoka. Voda je uvijek svježa jer su u jezeru jaki podzemni izvori. Voda je bogata nizinskim ribama koje žive i u Bosutu.