Tel: 01 309 11 37 hsrs@zg.t-com.hr

Menu

Dobra

Izvor i tok rijeke

Rijeka Dobra svojim prvim dijelom ulazi u jezero Bukovnik, te izlazi kod Gojaka i teče preko brane hidrocentrale do Kupe nedaleko Karlovca. Prvi dio Dobre zovemo Gornjom Dobrom, a drugi Gojačkom ili Donjom. Dobra izvire nedaleko Skrada u Gorskom Kotaru spajanjem potoka Skradske Dobre i Vukovske Dobre kod sela Donja Dobra. Zatim teče tridesetak kilometara do Ogulina. Rijeka Dobra je još srazmjerno slabije zagađena (gornji dio drvnom industrijom te praonicom željezničkih vagona), a donji je prilično čist jer, za sada, nema industrije. Od Gojaka do ušča ima oko pedesetak kilometara. Na prvom potezu Dobre pravi ribolov počinje poslije ušča potoka Kamačnika, pokraj željezničke stanice Vrbovsko u Gorskom Kotaru.

Ribe

Potočne i kalifornijske pastrve, klen, mladica, mrena, štuka, som, grgeč, podust, žutooka-bodorka.

Ribolovni tereni i ribolov

Na ušču Kamačnika nalazi se društveno pastrvsko mrijestilište. I u Kamačniku ima pastrve. Potok izvire iz prirodnog jezerca u šumi. Dugačak je oko 3 km. Jedinstvene je prirodne ljepote jer teče uskim, slikovitim kanjonom širine 3 do 5 m. Prolazi visokom klisurom, ispod umjetnih drvenih mostića. Ribolovci iz Vrbovskog love od njegovog ušča dalje nizvodno niz Dobru. Sve do Gomirja je vrlo lijepo ribolovno područje. Vodotok se dalje povremeno sužava, s time što su tereni prema Ogulinu slabiji.

Drugi dio Dobre, koji izlazi kod Gojaka i teče oko 2 km do Trošt Marije, spušta se okružen visokim i strmim kanjonima do Grabrka. To su glavni ribolovni tereni. Tu živi mladica koja dostiže težinu i preko 15 kg. Zahvaljujući tom kanjonskom i nepristupačnom području Dobra je ostala sačuvana. Taj je dio pun brzaca i predivnih slapova. Dalje teče nizvodno prema Lešču gdje se kanjoni spuštaju; prolaz je lakši ukoliko vodostaj nije povišen. Uz tok se pojavljuju manje livadice. Od Lipe do Jarče Polja još je ponegdje teži prilaz vodi. Dalje pristup vodi nije otežan. Na tom krškom i brdovitom terenu nema većih naselja ili industrijskih pogona pa je rijeka prilično usčuvana.

U gornjem dijelu rijeke žive salmonidne riblje vrste.
Nizvodno od Grabrka nestaju salmonidi, pojavljuju se mrena, plotica, podust i klen, a mladica se zimi spušta nizvodno. Cijelim tokom ima dosta plotice koja se spušta sve do ušča u Kupu. Nizvodno od mosta, na autoputu Zagreb-Rijeka kod Jarče Polja ima klena, a javljaju se i štuka, grgeč, som i žutooka. Štuka se može naći i više uzvodno. Za lipljane i pastrve na Dobri su najbolje umjetne mušice, već prema sezoni, a za mladicu pletenica (copf) ili teća velika bijela varalica. Može se pokušati i s velikim leptirom broj 5 ili 6 (mepsom). Na malog leptira mogu se zaletjeti pastrva i klen. Podust se lovi na kruh ili tanku glistu, plotica na veliku debelu glistu ili namočenu mekanu polukuhanu pšenicu, a mrena na glistu ili sir. U Dobru utječe mnoštvo potočića od kojih je najpoznatiji Bistrac, u sasvim gornjem dijelu Dobre. U njemu ima salmonida.