Tel: 01 309 11 37 hsrs@zg.t-com.hr

Menu
Županijski savezi ŠRD

ŽUPANIJSKI SAVEZ ADRESA PREDSJEDNIK / TAJNIK MOB. TEL. MAIL
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA 43000 Bjelovar, Masarykova 8 Miroslav Vidiček

Slavko Bejuk

0989305344

0981703529

vidamiro14@gmail.com
BRODSKO – POSAVSKA ŽUPANIJA 35000 Slavonski Brod, Frana Supila 2 Tomislav Kruljac

Saša Kusanić

0915716373

0992334642

035267004

sportsko.ribolovni.savez@sb.t-com.hr
GRAD ZAGREB 10000 Zagreb, Savska 137 Alojzije Bonić

Anđelo Orač

0989420250

098429098

016398556

zg.ribolov@gmail.com
ISTARSKA ŽUPANIJA 52000 Pazin, M.B. Rašana 3 Đorđe Velenderić 0996349131 srszistarske@gmail.com
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 47000 Karlovac, Domobranska 25 Anita Lasić 0915729055

047615725

srs-karlovac@net.hr
KOPRIVNIČK0 – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 48000 Koprivnica,Hrvatske državnosti 7 Ivan Petak

Marin Jakupić

0993650290

0953973653

048641378

ribolovnisavez.kckzz@gmail.com
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA 49221 Bedekovčina, Stjepana Radića 78 Anđelko Pregiban

Ljerka Kahlina

0993001463 srs-kzz@kr.t-com.hr

lj.kahlina@gmail.com

LIČKO – SENJSKA ŽUPANIJA 53000 Gospić, Ljudevita Gaja 10 (p.p.77) Željko Mataija 098245444 redjo11@gmail.com
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 40000 Čakovec, J. Muraia 2 Zoran Pfeifer

Ivica Jakupak

098241884

098761840

040395091

ssrdmz@ck.t-com.hr
OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA 31000 Osijek, J. J. Strossmayera 1 Igor Lončar

Valter Rudman

0998290115

098496850

031504 455

srsobz@inet.hr
POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA 34000 Požega, Orljavska 8 Davor Jandroković

Dragutin Blažičević

0989797987

098733837

srspsz034@gmail.com
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA 51326 Vrbovsko, UI. 1. svibnja 12 Leonard Vesel 0912626310 bvesel@gmail.com
SISAČKO – MOSLOVAČKA ŽUPANIJA 44000 Sisak, Barice Rapić bb Branko Lončarević

Željko Glavinić

0915100490

0912219666

044523582

srssmz@gmail.com
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA 21230 Sinj, Petrovac 2 Teo Dujmović

Marijan Bartulin

098834522

098657939

teo.dujmovic@gmail.com
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 42000 Varaždin, Mali plac 1b Draženko Jakopović

Marijan Kolednjak

098268613

098342918

info.srsvz@gmail.com
VIROVITIČKO – PODRAVSKA ŽUPANIJA 33000 Virovitica, Matije Gupca 63 Dražen Jovanović

Marko Bičanić

0922999650

098521184

srsvpz@gmail.com
VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA 32100 Vinkovci, Duga ulica 64 Mario Berać

Igor Bašaragin

098843766

098287145

ribolovnisavez.vk@gmail.com
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 10370 Dugo Selo, Ul. Biskupa Augustina Kažotića 2 lokal 9 Dubravko Šeketa

Valerija Vidović

0976096227

0912750799

012750799

srszzds@gmail.com