Tel: 01 309 11 37 hsrs@zg.t-com.hr

Menu
Obavijest za održavanje seminara sudaca

Obavijest za održavanje seminara sudaca

By In Novosti On 21 veljače, 2022


Županijskim savezima ŠRD

Prijavnica seminar 2022

15.02.2022.

Obavijest za održavanje seminara sudaca

Zbog epidemiloških mjera i ograničenog broja osoba u zatvorenom prostoru,mole se da seminaru pristupe samo Državni suci koji su u mogućnosti suditi lige. Svi ostali Državni suci koji su registrirani za neku od liga Lov ribe udicom na plovak, Društveni suci,suci sa navršeih 70 god. i natjecatelji edukaciju mogu izvešiti putem svojih Županijskih ribolovnih saveza.

Prema članku 15. Pravilnika o suđenju na športsko ribolovnim natjecanjima Upravni odbor HŠRS za Delegata, Vrhovnog suca ili Tajnika službenih natjecanja HŠRS može imenovati DRŽAVNE SUCE u disciplini Lov ribe udicom na plovak pod uvjetom da u tekućoj godini prisustvuju seminaru.

Svrha seminara je da se suce upozna s izmjenama/dopunama pravilnika te na taj način ujednači

kriterij suđenja u Republici Hrvatskoj.

Na seminar Državne suce prijavljuju Županijski ribolovni savezi. Državni suci mogu sudjelovati na seminaru i bez prijave Županijskog saveza.

 

1. Seminari će se održati:

06.03.2022. SVETA MARIJA, Dom kulture,Trg bana Jelačića 24 u 14 sati

13.03.2022. JOSIPOVAC, Hrvatski Dom,Osječka 66 u 10 sati

20.03.2022. ZAPREŠIĆ, Ribički dom ŠRD Zaprešić u 10 sati

2. Seminar će voditi predsjednik Sudačke komisije Dražen Stipetić s članovima Sudačke komisije HŠRS koji gravitiraju navedenim lokacijama.

Predviđene teme za seminar su:

-Odluka o sustavu natjecanja za 2020.-2024., Pravilnik o natjecanju Lov ribe udicom na plovak i

Pravilnik o suđenju

– roštilj za liga natjecanja, izvlačenje ekipa, sektora i startnih brojeva

– epidemiloške mjere u liga natjecanjima

3. Županijski ribolovni savezi prijavljuju Državne suce za seminar najkasnije do 04.03.2022.

godine na adresu HŠRS, Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 11, na fax. 01 304 1352 ili na

E-mail: hsrs@zg.t-com.hr

4. Svaki sudac na seminaru obvezan je:

– ispuniti upitnik i predati ga voditelju seminara.

5. Testiranje će se vršiti uz dozvoljenu upotrebu pravilnika.

6. HŠRS pokriva samo troškove predavača na seminaru.

7. Čim se poboljšaju epidemiološke mjere seminari će se održavati kao i do sada.

NAPOMENE

* Na internetskim stranicama HŠRS objavljeni su Pravilnici za natjecanja HŠRS za sve

natjecateljske discipline, Odluka o sustavu natjecanja i Kalendar natjecanja.

* Sve dodatne informacije možete dobiti u HŠRS ili kod predsjednika Sudačke komisije HŠRS.

Tajnik HŠRS

Domagoj Ceković

Predsjednik sudačke komisije

Dražen Stipetić