Tel: 01 309 11 37 hsrs@zg.t-com.hr

Menu
Poziv za seminar sudaca Lov šarana

Poziv za seminar sudaca Lov šarana

By In Novosti On 09 travnja, 2024


Županijskim savezima ŠRD

08.04.2024.

Poziv za seminar sudaca Lov šarana

Prema članku 15. Pravilnika o suđenju na športsko ribolovnim natjecanjima Upravni odbor HŠRS za
Delegata, Vrhovnog suca ili Tajnika službenih natjecanja HŠRS može imenovati sudce u disciplini Lov
šarana pod uvjetom da u tekućoj godini prisustvuju seminaru.
Svrha seminara je da se suce upozna s izmjenama/dopunama pravilnika te na taj način ujednači
kriterij suđenja u Republici Hrvatskoj.
Na seminar sudce prijavljuju Županijski ribolovni savezi. Sudci mogu sudjelovati na seminaru i bez
prijave Županijskog saveza.Na seminaru mogu sudjelovati sudci i natjecatelji u disciplini Lov šarana iako
neće biti imenovani za obavljanje najviših funkcija na natjecanju.
1. Seminar će se održati:
03.05.2024.u Rakitju,ribički dom “Rak” Rakitje u 17 sati
2. Seminar će voditi predsjednik Sudačke komisije Dražen Stipetić , član Sudačke komisije HŠRS Čačić
Mladen i povjerenik Šaranske lige Glumac Darko.
3.Predviđene teme za seminar su: – —
-Detaljan teoretski prolaz sa sucima svih segmenata suđenja u toku natjecateljskog kola:
( prijavnice, izvlačenje redoslijeda izvlačenja , izvlačenje startnih brojeva,
početak natjecanja, rad sektorskih sudaca, rad sudaca vagara, završetak natjecanja ).
– Praktični primjer dobrih i loših primjera suđenja.
– Zbog evidentnog pomanjkanja računalno pismenih sudaca , na više računala praktična
edukacija savladavanja programa sa suđenje u disciplini Lov šarana
-Odluka o sustavu natjecanja za 2023.-2027, Pravilnik o natjecanju Lov šarana i
Pravilnik o suđenju

4. Županijski ribolovni savezi prijavljuju Državne suce za seminar na adresu HŠRS, Zagreb, Trg Krešimira
Ćosića 11, na fax. 01 304 1352 ili naE-mail: hsrs@zg.t-com.hr
5. Svaki sudac na seminaru obvezan je:
– ispuniti upitnik i predati ga voditelju seminara.
7. HŠRS pokriva samo troškove predavača na seminaru.
NAPOMENE
* Na internetskim stranicama HŠRS objavljeni su Pravilnici za natjecanja HŠRS i popis svih imenovanih
sudaca za sve natjecateljske discipline, Odluka o sustavu natjecanja i Kalendar natjecanja.
* Sve dodatne informacije možete dobiti u HŠRS ili kod predsjednika Sudačke komisije HŠRS.

Tajnik HŠRS Predsjednik sudačke komisije
Domagoj Ceković Dražen Stipetić

seminar šaran 2024.