Tel: 01 309 11 37 hsrs@zg.t-com.hr

Menu
Obavijest za održavanje seminara sudaca

Obavijest za održavanje seminara sudaca

By In Novosti On 06 ožujka, 2021


Županijskim savezima ŠRD

01.03.2021.
Poziv za seminar sudaca

Zbog epidemiloških mjera i ograničenog broja osoba u zatvorenom prostoru,mole se da seminaru pristupe samo Državni suci koji su u mogućnosti suditi lige.Svi ostali,Državni suci koji su registrirani za neku od liga Lov ribe udicom na plovak,Društveni suci,suci sa navršeih 70 god.
i natjecatelji edukaciju mogu izvešiti putem svjih Županijskih ribolovnih saveza.

Prema članku 15. Pravilnika o suđenju na športsko ribolovnim natjecanjima Upravni odbor HŠRS za Delegata, Vrhovnog suca ili Tajnika službenih natjecanja HŠRS može imenovati DRŽAVNE SUCE u disciplini Lov ribe udicom na plovak pod uvjetom da u tekućoj godini prisustvuju seminaru.

Svrha seminara je da se suce upozna s izmjenama/dopunama pravilnika te na taj način ujednači
kriterij suđenja u Republici Hrvatskoj.

Na seminar Državne suce prijavljuju Županijski ribolovni savezi. Državni suci mogu sudjelovati na seminaru i bez prijave Županijskog saveza.

1. Seminari će se održati:
14.03.2021. JOSIPOVAC, Lovački dom Josipovac, u 10 sati
21.03.2021. SVETA MARIJA, Dom kulture, Trg bana Jelačića 24, u 10 sati
28.03.2021.ZAPREŠIĆ,Ribički dom ŠRD Zaprešić u 10 sati

2. Seminar će voditi predsjednik Sudačke komisije Dražen Stipetić s članovima Sudačke komisije HŠRS koji gravitiraju navedenim lokacijama.

Predviđene teme za seminar su:
-Odluka o sustavu natjecanja za 2020.-2024., Pravilnik o natjecanju Lov ribe udicom na plovak i
Pravilnik o suđenju
– roštilj za liga natjecanja,izvlačenje ekipa,sektora i startnih brojeva
-epidemiloške mjere u liga natjecanjima

3. Županijski ribolovni savezi prijavljuju Državne suce za seminar najkasnije do 12.03.2021.
godine na adresu HŠRS, Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 11, na fax. 01 304 1352 ili na
E-mail: hsrs@zg.t-com.hr

4. Svaki sudac na seminaru obvezan je:
– ispuniti upitnik i predati ga voditelju seminara.

5.Testiranja na seminaru nema.

6. HŠRS pokriva samo troškove predavača na seminaru.

7. Čim se poboljšaju epidemiološke mjere seminari će se održavati kao i do sada.

NAPOMENE
* Na internetskim stranicama HŠRS objavljeni su Pravilnici za natjecanja HŠRS za sve
natjecateljske discipline, Odluka o sustavu natjecanja i Kalendar natjecanja.
* Sve dodatne informacije možete dobiti u HŠRS ili kod predsjednika Sudačke komisije HŠRS.

Tajnik HŠRS Predsjednik sudačke komisije

Domagoj Ceković Dražen Stipetić