Tel: 01 309 11 37 hsrs@zg.t-com.hr

Menu
ZAMJENA UVJERENJA O POLOŽENOM RIBIČKOM ISPITU

ZAMJENA UVJERENJA O POLOŽENOM RIBIČKOM ISPITU

By In Nekategorizirano, Novosti On 15 listopada, 2020


Od 06.07.2019. stupio je na snagu važeći Zakon o slatkovodnom ribarstvu (NN“ 63/19., dalje Zakon). U članku 21. Zakona predviđeno je izdavanje ribičkih dozvola u elektroničkom obliku. Za ovakav način prodaje između ostalog potrebno je osigurati mogućnost elektronske provjere položenog ribičkog ispita (za godišnje dozvole). HŠRS je to obvezan osigurati na osnovu javnih ovlasti propisanih ovim Zakonom. Kada se zna da HŠRS u evidenciji ima preko 150 000 osoba sa položenim ribičkim ispitom, a godišnje do 40.000 ribiča sa godišnjom dozvolom, jasno je da u evidenciji HŠRS ima veliki broj „preminulih osoba“, a da se ne govori o eventualnim pogreškama u ručnom prepisivanju osobnih podataka položenih, ne dostavljanja promjena od strane ribiča, ili da nekih podataka ranije nije bilo (OIB). Na žalost, u vrijeme pokretanja evidencija položenih ribičkih ispita nije bilo ni današnjih tehničkih mogućnosti. Iz navedenih razloga bilo je nužno ustrojiti potpuno novu evidenciju osoba sa položenim ribičkim ispitom i izdati im odgovarajuća uvjerenja, koja se neće moći krivotvoriti, a izdana su na osnovu vjerodostojnih i točnih podataka.
Po osnovi javnih ovlasti propisanih Zakonom, Hrvatski športsko ribolovni savez  putem Upravnog odbora i Skupštine donio je odluku: da se izradi novi računalni softver, koji će omogućiti kvalitetnu zamjenu uvjerenja o položenom ispitu ribiča i ribočuvara, primjenu istoga u procesu izdavanja dozvola u elektroničkom obliku, te utvrdio cijenu zamjene uvjerenja koja iznosi 100,00 kn. Novo uvjerenje o položenom ribičkom ispitu je formata osobne iskaznice, plastificirana iskaznica sa QR kodom na poleđini, te sa svim podacima propisanim Pravilnikom o ribičkom i ribočuvarskom ispitu „NN“ 6/2020 (grb Saveza, naziv tijela koje izdaje uvjerenje na hrvatskom i engleskom jeziku, naziv obrasca uvjerenja na hrvatskom i engleskom jeziku, ime i prezime osobe koja je položila ribički ispit, osobni identifikacijski broj (OIB) za hrvatske državljane, odnosno osobni identifikacijski broj izdan od strane domicilne države za strane državljane, datum, mjesto i država rođenja, državljanstvo, serijski broj obrasca uvjerenja, mjesto i datum polaganja ispita i potpis ovlaštene osobe).
Od listopada 2020. Hrvatski športsko ribolovni savez počeo je sa zamjenama uvjerenja o položenom ribičkom ispitu. Zamjena uvjerenja o položenom ribičkom ispitu vrši se u ŽUPANIJSKIM SAVEZIMA ŠPORTSKO RIBOLOVNIH DRUŠTAVA, TE U SAVEZU GRADA ZAGREBA. Kako bi osoba mogla zamijeniti uvjerenje potrebno je priložiti osobnu iskaznicu na uvid, OIB ukoliko ga nema na osobnoj iskaznici (starije OI), te staro uvjerenje o položenom ribičkom ispitu. Ukoliko je izgubljeno uvjerenje podatke treba provjeriti u županijskom savezu ŠRD. Zamjena uvjerenja vrši se na način da se uređajem skenira osobna iskaznica kako bi se automatski povukli ispravni podaci, te se potpisom na uređaju prihvaća GDPR izjava da ustupate svoje osobne podatke u tražene svrhe, u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.

S poštovanjem i bistro!
Hrvatski športsko ribolovni savez